Titlul proiectului:
“Program de intervenție timpurie pentru copilul cu dizabilități”

Proiectul are ca scop îmbunătățirea calității vieții și facilitarea integrării sociale a copiilor cu dizabilități neuro-psiho-motorii și familiilor acestora din județul Bistrița- Năsăud, prin dezvoltarea unui program de intervenție timpurie.

Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătățirea calității vieții unui număr mediu anual de 75 de copii cu dizabilități neuro-psiho-motorii si familiilor acestora, ce provin din județul Bistrița- Năsăud și facilitarea integrării lor sociale, prin dezvoltarea programului de intervenție timpurie.
  Până la finalizarea proiectului, adică în 24 de luni, se vor realiza următoarele subcomponente:
 • centrul multifuncțional și echipa mobilă;
 • pregătirea unei rețele locale de prevenire, identificare precoce si intervenție, formată din cel puțin 100 de specialiști;
 • și un centru de resurse suport pentru specialiști și beneficiari.
 • Promovarea cetățeniei active prin facilitarea accesului membrilor comunității, alții decât profesioniștii noștri și ai partenerilor la acțiunile și activitățile proiectului – inclusiv activități de informare / conștientizare, educație.

Beneficiari:

Beneficiarii direcți:

 • 75 copii cu dizabilitați neuro-psiho-motorii, cu vârsta cuprinsă între 0 si 7 ani, încadrați sau nu într-un grad de handicap, aflați în familie (biologică sau substitutivă) sau în centre de plasament, din tot județul, dar cu precădere din aria geografică: Municipiul Bistrița si 25 de comune care acoperă regiunile centru, est, sud și sud-est ale județului Bistrița-Năsăud (Livezile, Josenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Dumitra, Șintereag, Șieu Odorhei, Șieu Măgheruș, Lechința, Matei, Sînmihaiu de Câmpie, Budești, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie, Urmeniș, Milaș, Teaca, Galații Bistriței, Mărișelu, Budacu de Jos, Șieu, Șieuț, Monor, Cetate).
 • 100 părinți / familii substitutive, din care 75 părinți ai copiilor cu dizabilități beneficiari direcți ai proiectului si 25 părinți care vor beneficia de servicii pe tot parcursul programului, chiar dacă nu vor avea copii beneficiari în program;
 • 14 specialiști care vor lucra în Centrul de intervenție timpurie: 10 sunt angajați ai Fundației Inocenți si 6 angajați ai partenerului DGASPC;
 • minim 100 specialiști din comunitatea locală (DGASPC BN, asistenți sociali de la nivelul primăriilor, cadre medicale din comunitații locale; alți medici pediatrii, neuro-psihiatrii);

Beneficiarii indirecți:

 • minim 300 de copii si tineri cu dizabilități de pe raza județului Bistrița- Năsăud vor participa la evenimentul „Olimpiada Inocenților”;
 • peste 1000 de persoane reprezentate de specialiști din țara sau chiar din străinătate, părinți sau alți membrii ai comunității ce vor avea acces la cele mai noi informații despre intervenția timpurie.

Activitățile proiectului si rezultate obtinute

 1. Asigurarea de consultanță de specialitate din partea partenerilor din Republica Moldova și Norvegia;
  • 6 specialiști angajați ai Fundației Inocenți şi 4 specialiști angajați ai partenerului DGASPC au fost formați pe problematica specifică intervenției timpurii;
 2. Realizarea lucrărilor de reabilitare a spațiilor în care funcționează Programul de Intervenție Timpurie- realizat;
 3. Achiziționarea dotărilor, mobilier, echipamente și materiale;
  • au fost achiziționate echipamente, materiale, teste psihologice, jocuri, jucării educative necesare în procesul terapeutic şi mobilier pentru cabinete, birouri şi celelalte spaţii.
 4. Formarea personalului de specialitate ce va lucra în Serviciul de intervenție timpurie – angajați atât ai Fundației Inocenți cât și ai DGASPC Bistrița-Năsăud;
  • 6 specialişti angajaţi ai Fundaţiei Inocenţi şi 11 specialişti angajaţi ai partenerului DGASPC au fost formaţi pe problematica specifică intervenţiei timpurii
 5. Formarea profesioniștilor din rețeaua locală:
  • 38 de asistenți sociali (DGASPC, autorități locale, alte organizații nonguvernamentale din județul Bistrița-Năsăud);
  • 105 cadre medicale (medici, asistente medicale) au fost au fost formaţi pe problematica intervenţiei timpurii;
 6. Crearea de instrumente de lucru si de implementare
  • pachet instrumente de lucru create (fişa evaluare, PIP, PIS, fişe de tratament, fişa de formare părinte-coterapeut, rapoarte);
  • pachet metode de lucru revizuite (ROF, ROI, MOF, Cod etic);
  • Manual de implementare editat, 100 manuale tipărite şi distribuite;
  • Manual postat pe site.
 7. Crearea unei platforme on-line– realizată- pentru profesioniști și părinți interesați de domeniul intervenției timpurii pentru copilul cu dizabilități. Platforma funcționează sub forma unui website specializat care poate fi vizualizată accesând: www.interventie-timpurie.ro
 8. Organizarea unei Conferințe Internaționale. Conferința „Intervenția timpurie la copilul cu dizabilități” a fost acreditată de către asociațiile profesionale ale medicilor și asistenților sociali. La conferință au participat peste 140 de profesioniști din organizații neguvernamentale, din sistemul public de stat, din domeniul medical, terapeutic, educațional și de protecție socială din 4 țări: Franța, Norvegia, Republica Moldova și România.
 9. Derularea activităților în cadrul Programului de intervenție timpurie – Serviciul de Intervenție Timpurie, rețeaua locală de specialiști si Centrul de Resurse în Intervenția Timpurie.
  • 80 de copii cu dizabilităţi din grupul ţintă evaluaţi;
  • 80 de copii cu dizabilităţi din grupul ţintă beneficiari ai terapiilor de recuperare;
  • 236 de părinţi beneficiari ai activităţilor de informare, consiliere şi formare;
  • 417 de copii participanţi la evenimentul „Olimpiada Inocenţilor”.
 10. Auditarea organizațională.

Parteneri:

Durata proiectului:

1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi: www.eeagrants.org.

DONEAZĂ

către RCR SUA

către Inocenti RO

Eu Platesc buton
Eu Platesc

WordPress Lightbox