Titlul proiectului:
“Și eu vreau la școală!”

Știri despre proiect:

Proiectul are ca scop integrarea școlară și socială a copiilor rromi din mediul rural și urban, din județul Bistrița Năsăud și creșterea gradului de conștientizare a membrilor comunităților privind problemele cu care se confruntă copii rromi și implicarea lor directă ca voluntari în soluționarea acestora.

Obiectivele proiectului:

 • Integrarea școlară și socială a 115 copii rromi din mediul rural și urban, din județul Bistrița Năsăud, prin asigurarea accesului la educație și prevenirea abandonului școlar prin:
  • participarea la programe de tip after-school (un centru de zi și 5 programe after-school)
  • dezvoltarea de activități de socializare
  • implicarea părinților lor în procesul educativ
  • formarea personalului care lucrează cu copiii (specialiști, cadre didactice)
  • oferirea de sprijin material (asigurarea de suplimente nutritive, rechizite școlare, materiale igienico-sanitare).

  Programul în ansamblu, conținând toate cele 6 programe de tip after-school, urmează să funcționeze pe perioda nederminată, incluzând copii de vârsta preșcolară în fiecare an, la începutul anului școlar.

 • Creșterea gradului de conștientizare a membrilor comunităților vizate asupra problematicii copiilor rromi, prin implicare directă în activitățile proiectului a 52 de voluntari;

Beneficiari:

Beneficiarii direcți:

 • 115 copii cu probleme sociale, în special de etnie rromă, dintre care 70 de copii au frecventat programul și în anii precedenți și 45 copii vor fi introduși în program:
  • 15 copii din municipiul Bistrița: 12 copii au frecventat programul și în anii precedenți; 3 copii noi vor fi cuprinși în program;
  • 15 copii din cartierul Viișoara: 11 copii au frecventat programul și în anii precedenți; 4 copii noi vor fi cuprinși în program;
  • 15 copii din cartierul Subcetate: 12 copii au frecventat programul și în anii precedenți; 3 copii noi vor fi cuprinși în program;
  • 15 copii noi, din cartierul Sărata;
  • 15 copii noi, din cartierul Slătinița;
  • 40 copii din localitatea Reteag – Poieni: 35 copii au frecventat programul și în anii precedenți; 5 copii noi vor fi cuprinși în program;
 • 90 părinți ai copiilor beneficiari ai programului – numărul părinților este mai mic decât cel al copiilor deoarece în program sunt și grupe de frați;
 • 9 specialiști angajați ai Fundației Inocenți sau ai partenerului Primăria Bistrița – ce desfășoară activități în programele de after-school/în centrul de zi.
 • 30 de cadre didactice din școlile frecventate de copiii beneficiari ai programului;
 • 52 de voluntari din comunitățile vizate, dintre care 22 de voluntari au fost implicați în activități și în anii precedenți și 30 vor fi voluntari noi.

Beneficiarii indirecți:

 • Minim 1000 de copiii non-rromi, elevi actuali sau viitori ai cadrelor didactice formate prin proiect și părinții acestora.

Activitățile proiectului şi rezultate obţinute:

 1. Asigurarea dotărilor cu mobilier, echipamente și materiale a celor 6 programe (5 programe afterschool și un centru de zi) – Achiziții realizate integral.
 2. Identificarea și evaluarea nevoilor copiilor din grupul țintă
  • 75 de copii rromi nou identificaţi;
  • 133 copii evaluaţi pentru identificarea nevoilor lor;
  • 133 copii au întocmit un plan de intervenţie personalizat (PIP).
 3. Recrutarea, formarea și implicarea în activități a voluntarilor.
  • 41 voluntari nou identificaţi;
  • 41 voluntari formaţi iniţial;
  • 19 voluntari adulţi formaţi ca animatori socio-educativi;
  • 53 voluntari implicaţi în activităţi.
 4. Formarea în animație socio-educativă a specialiștilor, cadrelor didactice și voluntarilor
  • 2 specialişti angajaţi ai Fundaţiei Inocenţi ce lucrează în programele after-school au fost calificaţi ca animatori socio-educativi;
  • 2 specialişti angajaţi ai primăriei Bistriţa, ce lucrează în programele after-school, au fost formaţi ca animatori socio-educativi;
  • 24 de cadre didactice au fost calificate ca animatori socio-educativi;
  • 29 voluntari adulţi au fost calificaţi ca animatori socio-educativi.
 5. Activități de afterschool cu copiii rromi.
  • 133 copii au participat zilnic la activităţi de meditaţii, activităţile de literatură timpurie, activităţile de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, activităţi recreative şi de timp liber, activităţi artistice, activităţi şi jocuri socio-educative;
  • 133 copii au beneficiat de sprijin material;
  • au fost organizate 3 excursii de o zi.
 6. Activități de socializare cu copiii beneficiari
  • 133 copii rromi au participat la activităţile de socializare;
  • 325 de copii non-rromi din grupul beneficiarilor indirecţi au participat la activităţile de socializare;
  • 48 de părinţi non-rromi din grupul beneficiarilor indirecţi au participat la activităţile de socializare;
  • au fost realizate 17 întâlniri între copii rromi – copii non-rromi;
  • au fost realizate 7 întâlniri (picnicuri) – pentru grupurile copii şi părinţi rromi cu copii şi părinţi non-rromi.
 7. Activități de consiliere, informare și formare oferite părinților.
  • 85 părinţi au fost informaţi, 26 părinţi au fost consiliaţi;
  • 124 părinţi au participat la traininguri de tip “Şcoala părinţilor”.
 8. Auditare organizaţională
  • Au fost realizate 3 auditări financiare

Parteneri:

Durata proiectului:

1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi: www.eeagrants.org.

DONEAZĂ

către RCR SUA

către Inocenti RO

Eu Platesc buton
Eu Platesc

WordPress Lightbox