PROGRAME DE SUPORT EDUCAȚIONAL ȘI INTEGRARE SOCIALĂ

Programele de suport educațional și de integrare socială previn abandonul școlar în rândul copiilor înainte de terminarea procesului de alfabetizare. În plus, acestea sprijină dezvoltarea abilităților sociale și de învățare implicate în performanța educațională, oferind copiilor defavorizați șansa de a deveni cetățeni activi și responsabili ai comunității din care fac parte.

De ce?

Conform I.N.S. abandonul scolar este generat de situația economică precară, mediul familial dezorganizat, exodul părinților în străinătate, lipsa educației părintilor. Acești factori sunt prezenți și în comunitățile vizate de noi. În România, rata abandonului școlar a fost de 18,4% în 2010, de 17,5% în 2011 și de 17,4% în 2012 (raport Eurostat).

Parteneri

 • Școala Gimnazială 31, Sector 2, București
 • Școala Gimnazială Ferdinand I, Sector 2, București
 • Școala Gimnazială 2, Cățelu-Glina, Județul Ilfov
 • Școala Gimnazială 1, Glina, Județul Ilfov

În București, primul program pilot a demarat în ianuarie 2011, beneficiari fiind 10 copii din medii defavorizate, iar de atunci până în martie 2020, nu mai puțin de 296 de copii au fost înscriși în programele din comunitățile București și Ilfov.

 • Centrul de zi „Micii Inocenți”, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud
 • Școala Primară Reteag-Poieni, județul Bistrița-Năsăud
 • Școala Primară „Dimitrie Cojocaru”, Slătinița, județul Bistrița-Năsăud

În Bistrița, programul privind integrarea școlară și socială a copiilor de etnie romă s-a lansat în anul 2008- Centrul de zi „Micii Inocenți”. Până în martie 2020, 324 de copii au fost deserviți în cadrul programelor educaționale derulate de către Fundația Inocenți Bistrița.

 • Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, județul Cluj-Napoca

Acest program a fost deschis în anul 2019.

Obiective

 • Creșterea frecvenței și a performanței școlare ale copiilor defavorizați;
 • Dezvoltarea abilităților personale și sociale ale copiilor;
 • Acces zilnic la sprijin de tip evaluare și consiliere psihologică adresate copilului și familiei;
 • Facilitarea integrării în câmpul muncii a părinților fără surse de venit;
 • Acces la resurse educaționale și materiale de suport pentru copil și familie;
 • Creșterea gradului de conștientizare a importanței educației în cadrul comunității.

Echipa

Echipa multidiciplinară din programe este alcătuită din asistenți sociali, pedagogi, psihologi, lucrători de tineret, precum și voluntari pregătiți.

Activități:

 • Sprijin individual în efectuarea temelor școlare si activități de alfabetizare;
 • Parcurgerea unei programe informale, adaptate nevoilor de dezvoltare și învățare ale copiilor și concentrată pe dezvoltarea și explorarea abilităților de viață ale acestora;
 • Participarea copiilor la activități recreative în afara școlii;
 • Sesiuni de consiliere și mentorat, asigurate de voluntari pregătiți;
 • Activități de integrare în comunitate a copiilor si tinerilor, prin sesiuni comune cu școlile partenere;
 • Sesiuni de meditații și tutorat pentru elevii de liceu din anii terminali, care urmează să susțină examenele de Bacalaureat;
 • Grupuri de suport pentru părinți și întâlniri periodice, cu scopul de a încuraja responsabilizarea acestora și de a le oferi suport legal, material și administrativ în vederea evitării abandonului școlar al copiilor;
 • Echipa programelor educaționale de suport lucrează cu membrii comunității în vederea conștientizării nevoilor cu care se confruntă copiii și a implicării acestora ca voluntari în acțiunile fundației.

Note:

 • În București și jud. Ilfov, începând cu 1 octombrie 2013, Programul de Suport Educațional și Integrare Socială se desfășoară în parteneriat cu United Way România.
 • În perioada 1 aprilie 2014 – 30 aprilie 2016, s-a derulat proiectul “Și eu vreau la școală!” în parteneriat cu Primăria Bistriţa şi Fundaţia Terre des Hommes. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania (fondong.fdsc.ro). Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați: www.eeagrants.org. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

DONEAZĂ

către RCR SUA

către Inocenti RO

Eu Platesc buton
Eu Platesc

WordPress Lightbox