LEGAL

Fundația Inocenți este constituită ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit).

Fundația Inocenți a dobândit personalitate juridică în conformitate cu legislația română, la data înscrierii în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, conform O.G. 26/2000.

Sediul administrativ al Fundației Inocenți este în Bistrița, str. Mihai Eminescu nr. 2, bl. 16, sc. D, et. 4, ap. 70, județul Bistrița-Năsăud, dar activitatea se desfășoară pe întreg teritoriul României, precum și la nivel internațional.

Cod fiscal Fundația Inocenți: 13827418

Filiala București a Fundației Inocenți, constituită, de asemenea, ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), a dobândit personalitate juridică în conformitate cu legislația română, la data înscrierii în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, conform O.G. 26/2000.

Sediul filialei este în București, str. Gheorghe Tăttărescu nr. 4, bl. P1, sc. C, et. 4, ap. 57, sector 3, iar activitățile se desfășoară atât în București, cât și în zonele învecinate capitalei.

Cod fiscal Fundația Inocenți – Filiala București: 31006399

* Fundația Inocenți – Filiala București este furnizor acreditat de servicii sociale conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000442/ 28.04.2014, având serviciu social licențiat conform legii prin Licența de funcționare seria LF nr.000064/ 03.05.2017.

* Fundația Inocenți – Filiala București și Fundația Inocenți Bistrița sunt înregistrate în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale.

Romanian Children’s Relief este o organizație caritabilă (non-profit) cu bazele în SUA, având ca scop sprijinul copiilor și familiilor aflate în nevoie din România.

Cod de indentificare fiscală RCR SUA: EIN 22-3087622

Adresa de corespondență Romanian Children’s Relief:
c/o McHenry
2005 Chadds Ford Dr.
Reston, VA 20191
USA
507.303.6299

WordPress Lightbox