LEGAL

Fundația Inocenți este constituită ca persoană juridica de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit).

Fundația Inocenți a dobândit personalitate juridică în conformitate cu legislația română, la data înscrierii în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, conform O.G. 26/2000.

Sediul administrativ al Fundației Inocenți este în Bistrița, str. MihaiEminescu nr.2, bl.16, sc.D, et.4, ap.70, județul Bistrița-Năsăud, dar activitatea se desfășoară pe întreg teritoriul României, precum și la nivel internațional.

Cod fiscal Fundația Inocenți: 13827418

Filiala București a Fundației Inocenți, consituită de asemenea ca persoană juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), a dobândit personalitate juridică în conformitate cu legislația română, la data înscrierii în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, conform O.G. 26/2000.

Sediul filialei este în București, str. Gheorghe Tăttărescu nr.4, bl.P1, sc.C, et.4, ap.57, sector 3, iar activitățile se desfășoară atât în București, cât și în zonele învecinate orașului

Cod fiscal Fundația Inocenți – Filiala București: 31006399

Romanian Children’s Relief este o organizatie caritabila (non-profit) cu bazele in SUA, având ca scop sprijinul copiilor și familiilor aflate în nevoie din România.

Cod de indentificare fiscală RCR SUA: EIN 22-3087622

Adresa de corespondență Romanian Children’s Relief:
c/o McHenry
2005 Chadds Ford Dr.
Reston, VA 20191
USA
507.303.6299

WordPress Lightbox